EFOP 1.3.7.

EFOP-1.3.7-17-2017-00368- as pályázatot 2017 novemberében nyerte meg a Pécsi Egyházmegye. A megvalósítás 2018 januárjától tart a jövő év végéig. A projektnek kettős célja van elsőként hátránykompenzációs, másodrészt a célcsoport közösségbe való beilleszkedésének, közösségformáló szemléletének elősegítése. A projektben olyan köznevelési intézmények tartoznak bele amelyek tanulói hátrányos helyzetűek illetve sajátos nevelési igényűek.  A projektben számos, színes hátránykompenzációs program van: érzékenyítő tréning, érzékenyítő csoportos foglakozás, kutyaterápiás foglalkozás, KETT padlóképes foglalkozás, családi nap, sportfoglalkozások, mediáció, kirándulások, közösségi rendezvények, pályaorientációs, zeneterápiás foglalkozás, egyéni foglalkozás pszichológussal, erdei iskola, bűnmegelőzési tréning. A programban a Pécsi Egyházmegye által fenntartott intézmények óvodás, alsó- felső tagozatos hátrányos helyzetű tanulói vesznek részt, vannak egyéni, kiscsoportos, nagyobb csoportos illetve intézményi szintű foglalkozások, programok.